• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
11081 2017-01-17 หนังสือราชการภายนอก ปฏิทินการปฏิบัติงาน 2 ปีการศึกษา 2559 งานบริหารงานท้่วไป ครุและบุคลากร
11053 148 2017-01-10 หนังสือราชการภายนอก ผลการออกเลขรางวัลสลากกาชาด ประจำป่ 2560 งานบริหารงานท้วไป ครุและบุคลากร
11009 0712 2017-01-06 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมสัปดาห์วันครู พ.ศ. 2560 งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
11008 2017-01-06 คำสั่ง ส่งกำหนดการประชุมผู้ปกครองนักรเรียนระดับชั้น ปวช. งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร
11006 0711 2017-01-06 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผูัปกครองนักเรียนระดับชั้น ปวช. ภาคเรียนที 2 /2559 งานบริหารงานท้วไป ครุและบุคลากร
10966 0699 2016-12-28 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเข้าร่วมงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2560 (ฉบับแก้ไข) งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร
10964 0707 2016-12-28 คำสั่ง การจัดเวร ยาม รักษาการณ์ประจำวิทยาลัยฯ งานบริหารงานท้วไป ครุและบุคลากร
10963 2016-12-27 หนังสือราชการภายนอก ตารางปฏิบัติงานฝ่ายการจัดการเรียนการสอน 108 อาชีพ และสาธิตสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
10957 0699 2016-12-27 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเข้่าร่วมงานฤุดูหนาวและของดีนครลำปาง งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
10937 332 2016-12-26 หนังสือราชการภายนอก สงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมมการดำเนินงานจัดนิทรรศการในงานฤดุหนาว ประจำปี 2560 งานบริหารงานท้วไป รอง 4 ฝ่าย ครูที่เกี่ยวข้อง
10857 2016-12-07 บันทึกข้อความ ขอเบิกค่าชดเชยเชื้อเพลิง งานบริหารงานท้วไป ครูทุกท่าน
10843 113/2559 2016-12-02 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญเข้าร่วมงานพิธีบำเพ็ญกุศลฯ และพิธีถวายรับมอบพระพุทธรูป งานบริหารงานท้วไป ครุและบุคลากร
10822 2016-12-01 บันทึกข้อความ ขอเบิกค่าใชดเชยเชื้อเพลิง งานบริหารงานทวไป ครุทุกท่าน
10821 2016-12-01 บันทึกข้อความ ขอเบิกค่าชดเชยเชื้อเพลิง งานบริหารงานท้่วไป ครูทุกท่าน
10812 0541 2016-11-29 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ ลดเวลาเรียน เพื่มเวลารู้ ประจำปีการศึกษา 2559 งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร
10800 869 2016-11-28 หนังสือราชการภายนอก เชิญร่วมสวดพระอภิธรรมและฌาปนกิจศพ งานบริหารงานท้วไป รอง ผอ. ครูและบุคลากร
10795 0633 2016-11-28 คำสั่ง การจัดเวร ยาม รักษาการณ์ประจำวิทยาลัย เดือน ธ.ค.59 งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
10793 1787 2016-11-25 หนังสือราชการภายนอก เน้นย้ำให้โฆษณาอาหาร ยา เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์สุขภาพ งานบริหารงานท้วไป รอง ฝพ. งานบริหารฯ
10782 28059 2016-11-25 หนังสือราชการภายนอก การจัดกิจกรรมตามประเพณี วัฒนธรรม และการท่องเที่ยว งานบริหารงานท้่วไป รอง ผอ. งานบริหารงานท้่วไป
10767 0603 2016-11-24 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นและองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย(อวท.)พ.ศ 2559 งานบริหารงานที่วไป ครูและบุคลากร

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/54 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ