• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
10596 24549 2016-10-19 หนังสือราชการภายนอก ขอแก้ไขการใช้ถ้อยคำถวายความอาลัย งานบริหารงานท้วไป รอง ผอ. ครูและบุคลากร
10593 0555 2016-10-18 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากรฯ
10576 7246 2016-10-10 หนังสือราชการภายนอก พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 งานบุคลากร รอง 4 ฝ่าย ครูและบุคลากรทางการศึกษา
10571 2016-10-07 หนังสือราชการภายนอก กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ งานบริหารงานท้วไป รอง ผอ. ครุและบุคลากร
10560 7118 2016-10-06 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือสนับสนุนในการจัดซื้อ ดอกแก้วกัลยา งานบริหารงานท้่วไป รอง ผอ. หน.งานบริหารงานทั่วไป
10527 0515 2016-09-30 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปฏิบัติการซ่อมกิจกรรมของนักเรียนนักศึกษา งานบริหารงานท้่วไป ครุและบุคลากร
10522 0508 2016-09-30 คำสั่ง การจัดเวร ยามรักษาการณ์ประจำวิทยาลัยฯ เดือน ต.ค.59 งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
10517 0510 2016-09-29 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร
10511 6523 2016-09-23 หนังสือราชการภายนอก กำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่องของมหาวิทยาลัยศิลปากร งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
10506 0505 2016-09-23 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัคร และสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่่วคราว(ครูพิเศษสอน สาขางานเชื่อมโลหะ งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
10496 0500 2016-09-21 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติเป็นลูกจ้างชั่่วคราว งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
10487 1043 2016-09-21 หนังสือราชการภายนอก ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการชมรมฯ งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
10475 0488 2016-09-19 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนของนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) งานบริหารงานท้่วไป ครูและบุคลากร
10453 0461 2016-09-14 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (mou) งานบริหารงานท้วไป รอง ผอ. ครูและบุคลากรฯ
10452 174 2016-09-14 หนังสือราชการภายนอก การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพือรับรางวัลคุรุสภา งานบริหารงานท้่วไป รอง ผอ. ครูและบุคลากรฯ
10409 5448 2016-09-06 หนังสือราชการภายนอก แจ้งการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
10384 0445 2016-08-31 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ งานบริหารงานท้วไป ครุและบุคลากร
10379 5876 2016-08-30 หนังสือราชการภายนอก แนวทางและขั้นตอนการรับชำระหนั้และติดตามหนี้เงินกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน งานบริหารงานท้่วไป รอง ผอ. ครูและบุคลากร
10352 0436 2016-08-24 คำสั่ง การจัดเวร ยาม รักษาการณ์ประจำวิทยาลัยฯ เดือน กันยายน2559 งานบริหารงานท่ั่วไป ครูและบุคลากร
10336 5536 2016-08-22 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือแต่งกายในชุดผ้าไหมไทยหรือผ่้าไทยในวันปฏิบัติราชการ งานบริหารงานท้่วไป รอง ผอ. หน.งานบริหารฯ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/52 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ