• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
12013 491 2017-10-31 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประกวดกระทงเล็ก ประจำปีการศึกษา 2560 งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
12011 488 2017-10-30 คำสั่ง การจัดเวร ยาม รักษาการณ์ประจำวิทยาลัยฯ เดือน พ.ย.60 งานบริหารงานทัว่ไป ครูและบุคลากร
12009 489 2017-10-30 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานและการประชุมสัมมน งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากรทางการศึกษา
11984 24785 2017-10-12 หนังสือราชการภายนอก การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี งานบริหารงานท้วไป รอง ผอ. ผู้แทนฝ่าย ครูและบุคลากร
11983 7650 2017-10-12 หนังสือราชการภายนอก การจัดพิธิบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
11982 24807 2017-10-12 หนังสือราชการภายนอก การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง งานบริหารงานท้วไป รอง ผอ. ผูัแทนฝ่าย ครูและบุคลากร
11980 24721 2017-10-12 หนังสือราชการภายนอก การบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช งานบริหารงานท้วไป รอง ผอ. ผู้แทนฝ่าย ครูและบุคลากร
11979 24708 2017-10-12 หนังสือราชการภายนอก การดำเนินเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร
11961 2017-10-06 ประกาศ ประกาศ เรื่อง ให้ข้าราชการมาลงเวลาปฏิบัติราชการในระหว่างปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 งานบริหารงานทัวไป ครูและบุคลากร
11953 449 2017-09-29 คำสั่ง การจัดเวรยามรักษาการณ์ประจำวิทยาลัยฯ เดือน ต.ค.60 งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
11936 426 2017-09-22 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบในการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาค งานบริหารงานทัว่ไป ครูและบุคลากร
11935 442 2017-09-21 คำสั่ง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการขัรบเคลื่อนการปฏิรูปการจัดอาชีวศึกษา งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
11934 2017-09-18 ประกาศ ประกาศ เรื่อง การลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 2 งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร
11933 430 2017-09-18 คำสั่ง แต่งตัั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนของนักเรียน นักศึกษาหลักสูตร ปวช. งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
11930 403 2017-09-14 คำสั่ง การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ควบคุมพัสดุทางบัญชีหน่วยจ่ายและหน่วยเบิก งานบริหารงานาท้วไป ครูและบุคลากร
11905 397 2017-08-30 คำสั่ง การจัดเวร ยาม รักษาการณ์ประจำวิทยาลัยฯ เดือน ก.ย.60 งานบริหารงานทัวไป ครูและบุคลากร
11848 079 2017-07-26 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
11846 2017-07-26 คำสั่ง การจัดเวร ยาม รักษาการณ์ประจำวิทยาลัยฯ เดือน สิงหาคม 2560 งานบริหารงานท้ว่ไป ครูและบุคลากร
11845 2017-07-26 คำสั่ง การจัดเวร ยาม รักษาการณ์ประจำวิทยาลัยฯ เดือน สิงหาคม 2560 งานบริหารงานท้ว่ไป ครูและบุคลากร
11823 326 2017-07-20 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนืนงานโครการเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า ที่พักอาศัยของผู้เรียน(ฉบับแก้ไข) งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/55 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ