• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
12306 095 2018-03-09 คำสั่ง มอบหมายบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ (เพื่มเติม) ( งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
12294 1533 2018-03-06 หนังสือราชการภายนอก จิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ งานบริหารงานท้วไป รอง ผอ. รก.รอง ผอ. ครูและบุคลากร
12289 2018-03-06 ประกาศ ประกาศ ให้ข้าราชการมาลงเวลาปฏิบัติราชการในระหว่างปืดภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2560 งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
12287 1616 2018-03-06 หนังสือราชการภายนอก การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน งานบริหารงานท้วไป รอง ผอ. รก.รอง ผอ. หน.งานบุคลากร
12277 070 2018-02-28 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
12276 2018-02-28 ประกาศ ประกาศ การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561 งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
12253 066 2018-02-26 คำสั่ง การจัดเวร ยามรักษาการณ์ประจำวิทยาลัยฯ เดือน มี.ค.61 งานบริหารงานท่่วไป ครูและบุคลากร
12240 064 2018-02-21 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร
12152 018 2018-01-23 คำสั่ง การจัดเวร ยาม รักษาการณ์ประจำวิทยาลัยฯ เดือน ก.พ. 61 งานบริหารงานท้วไป ครุและบุคลากร
12147 002 2018-01-22 คำสั่ง คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา งานบริหารงานทัวไป ครูและบุคลากร
12131 007 2018-01-11 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน เปิดโลกอาชีพ (open house) งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร
12103 574 2017-12-29 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเข้าร่วมงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2561 งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
12092 564 2017-12-19 คำสั่ง การจัดเวรยามรักษาการณ์ประจำวิทยาลัยฯ เดือน ม.ค. 61 งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร
12090 563 2017-12-19 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการทำบุญตักบาตรวัน merry Chirtmas งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร
12049 534 2017-11-30 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำนเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้่างชั่วคราว งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
12048 533 2017-11-30 คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายการเงินตามโครงการดำเนินงานตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
12047 532 2017-11-30 คำสั่ง การจัดเวร ยาม รักษาการณ์ประจำวิทยาลัยฯ ประจำเดือน ธ.ค.60 งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
12046 530 2017-11-28 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ปวช. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
12045 520 2017-11-28 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการลดเวลาเรียน เพื่มเวลารู้ ประจำปีการศึกษา 2560 งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
12033 992 2017-11-17 หนังสือราชการภายนอก การยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา งานบริหารงานท้วไป งานบุคลากร

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/55 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ