• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
12131 007 2018-01-11 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน เปิดโลกอาชีพ (open house) งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร
12103 574 2017-12-29 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รับผิดชอบเข้าร่วมงานฤดูหนาวและของดีนครลำปาง ประจำปี 2561 งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
12092 564 2017-12-19 คำสั่ง การจัดเวรยามรักษาการณ์ประจำวิทยาลัยฯ เดือน ม.ค. 61 งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร
12090 563 2017-12-19 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการทำบุญตักบาตรวัน merry Chirtmas งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร
12049 534 2017-11-30 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำนเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้่างชั่วคราว งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
12048 533 2017-11-30 คำสั่ง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการฝ่ายการเงินตามโครงการดำเนินงานตามนโยบายสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
12047 532 2017-11-30 คำสั่ง การจัดเวร ยาม รักษาการณ์ประจำวิทยาลัยฯ ประจำเดือน ธ.ค.60 งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
12046 530 2017-11-28 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น ปวช. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
12045 520 2017-11-28 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการลดเวลาเรียน เพื่มเวลารู้ ประจำปีการศึกษา 2560 งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
12033 992 2017-11-17 หนังสือราชการภายนอก การยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา งานบริหารงานท้วไป งานบุคลากร
12013 491 2017-10-31 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการประกวดกระทงเล็ก ประจำปีการศึกษา 2560 งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
12011 488 2017-10-30 คำสั่ง การจัดเวร ยาม รักษาการณ์ประจำวิทยาลัยฯ เดือน พ.ย.60 งานบริหารงานทัว่ไป ครูและบุคลากร
12009 489 2017-10-30 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานและการประชุมสัมมน งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากรทางการศึกษา
11984 24785 2017-10-12 หนังสือราชการภายนอก การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี งานบริหารงานท้วไป รอง ผอ. ผู้แทนฝ่าย ครูและบุคลากร
11983 7650 2017-10-12 หนังสือราชการภายนอก การจัดพิธิบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
11982 24807 2017-10-12 หนังสือราชการภายนอก การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง งานบริหารงานท้วไป รอง ผอ. ผูัแทนฝ่าย ครูและบุคลากร
11980 24721 2017-10-12 หนังสือราชการภายนอก การบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช งานบริหารงานท้วไป รอง ผอ. ผู้แทนฝ่าย ครูและบุคลากร
11979 24708 2017-10-12 หนังสือราชการภายนอก การดำเนินเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร
11961 2017-10-06 ประกาศ ประกาศ เรื่อง ให้ข้าราชการมาลงเวลาปฏิบัติราชการในระหว่างปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 งานบริหารงานทัวไป ครูและบุคลากร
11953 449 2017-09-29 คำสั่ง การจัดเวรยามรักษาการณ์ประจำวิทยาลัยฯ เดือน ต.ค.60 งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/54 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ