• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
12925 404 2018-09-27 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปฏิบัติการซ่อมกิจกรรมของนักเรียนนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปี 2561 งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร
12910 399 2018-09-24 คำสั่ง การจัดเวรยาม รักษาการณ์ประจำวิทยาลัย เดือน ต.ค.61 งานบริหารงานท่วไป ครูและบุคลากร
12900 24186 2018-09-19 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญร่วมทำบุญโดยเสด็จพระราชกุศลพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงบประมาณ งานบริหาารงานทั่วไป งานกิจกรรม และ ครูและบุคลากร
12899 24204 2018-09-19 หนังสือราชการภายนอก พิธีเจร่ิญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ งานบริหารงานทัว่ไป ครุและบุคลากร
12853 234 2018-09-06 หนังสือราชการภายนอก การดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรฯ แทนตำแหน่งที่ว่าง งานบริหารงานท้วไป งานบุคลากร
12852 234 2018-09-06 หนังสือราชการภายนอก การดำเนินการสรรหาบุคคลเป็นอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรฯ แทนตำแหน่งที่ว่าง งานบริหารงานท้วไป งานบุคลากร
12829 354 2018-08-27 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ big cleaning day งานบริหารงานท้ว่ไป ครูและบุคลากร
12819 218 2018-08-24 หนังสือราชการภายนอก การคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี งานบริหารงานท้วไป งานบุคลากร
12805 353 2018-08-23 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดนิทรรศการงานมหกรรมหลักสูตรต่อเนืองเชื่อมโยงการศึกษา งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
12799 348 2018-08-21 คำสั่ง การจัดเวรยาม รักษาการณ์ ประจำวิทยาลัยฯ งา่นบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร
12744 276 2018-08-06 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
12743 277 2018-08-06 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ประสานงานสถานศึกษาคุณธรรมอาชีวศึกษา งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร
12689 309 2018-07-24 คำสั่ง การจัดเวรยาม รักษาการณ์ประจำวิทยาลัย เดือน ส.ค. 2561 งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
12648 293 2018-07-17 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2561 งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
12647 289 2018-07-17 คำสั่ง แต่งตั้งคณกรรมการดำเนินงาน โครงการแนะแนวสายอาชีพ แนะแนวอาชีพ ปี 2561 งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร
12640 176 2018-07-16 หนังสือราชการภายนอก การนิเทศเชิงปฏิบัติการเพิ่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2561 งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากรฯ งานบุคลากร
12605 16897 2018-07-03 หนังสือราชการภายนอก การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากรฯ
12582 151 2018-06-26 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ระดับ อศจ.ลำปาง งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
12581 150 2018-06-26 หนังสือราชการภายนอก ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ อาชีวศึกษาจังหวัดลำปาง ประจำปีการศึกษา 2561 งานบริหารงานทัว่ไป ครุและบุคลากร
12575 244 2018-06-22 คำสั่ง การจัดเวร ยามรักษาการณ์ประจำวิทยาลัยฯ เดือน ก.ค.61 งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากรฯ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/54 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ