• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
10506 0505 2016-09-23 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัคร และสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่่วคราว(ครูพิเศษสอน สาขางานเชื่อมโลหะ งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
10496 0500 2016-09-21 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติเป็นลูกจ้างชั่่วคราว งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
10487 1043 2016-09-21 หนังสือราชการภายนอก ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการชมรมฯ งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
10475 0488 2016-09-19 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการรับลงทะเบียนของนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) งานบริหารงานท้่วไป ครูและบุคลากร
10453 0461 2016-09-14 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (mou) งานบริหารงานท้วไป รอง ผอ. ครูและบุคลากรฯ
10452 174 2016-09-14 หนังสือราชการภายนอก การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพือรับรางวัลคุรุสภา งานบริหารงานท้่วไป รอง ผอ. ครูและบุคลากรฯ
10409 5448 2016-09-06 หนังสือราชการภายนอก แจ้งการดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงาน งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
10384 0445 2016-08-31 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ งานบริหารงานท้วไป ครุและบุคลากร
10379 5876 2016-08-30 หนังสือราชการภายนอก แนวทางและขั้นตอนการรับชำระหนั้และติดตามหนี้เงินกู้ยืมเงินทุนหมุนเวียน งานบริหารงานท้่วไป รอง ผอ. ครูและบุคลากร
10352 0436 2016-08-24 คำสั่ง การจัดเวร ยาม รักษาการณ์ประจำวิทยาลัยฯ เดือน กันยายน2559 งานบริหารงานท่ั่วไป ครูและบุคลากร
10336 5536 2016-08-22 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือแต่งกายในชุดผ้าไหมไทยหรือผ่้าไทยในวันปฏิบัติราชการ งานบริหารงานท้่วไป รอง ผอ. หน.งานบริหารฯ
10335 19397 2016-08-22 หนังสือราชการภายนอก การถวายพระราชสมัญญาและการเรียกขานในฐานะที่ทรงพระปรีชาสามารถในด้านหรือการนั้น ๆ งานบริหารงานท้วไป รอง 4 ฝ่าย งานบริหารงานท้วไป
10303 0420 2016-08-17 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ ปลุกยักษ์ให้ตื่น งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
10300 2498 2016-08-16 หนังสือราชการภายนอก โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครุผู้สอนด้านวิชาการ งานบริหารงานท้วไป งานบุคลากร
10298 2016-08-16 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการปลุกยักษ์ให้ตื่น งานบริหารงานท้วไป ครูและบุุคลากร
10278 0395 2016-08-09 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ งานบริหารงานท้ว่ไป ครูและบุคลากร
10273 975 2016-08-09 หนังสือราชการภายนอก การสรรหาและการคัดเลือกคณะกรรมการวิทยาลัยฯ งานบริหารงานท้วไป รอง ฝบ. งานบุคลากร
10265 5394 2016-08-05 หนังสือราชการภายนอก พิธีเจริ่ญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล งานบริหารงานท้วไป รอง ฝบ. งานบุคลากร
10262 5374 2016-08-03 หนังสือราชการภายนอก รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สอศ. งานบริหารงานท้วไป รอง ผอ. ครูและบุคลากร
10261 0388 2016-08-03 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย ออกเสียงประชามติ งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/53 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ