• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
10766 28595 2016-11-24 หนังสือราชการภายนอก โครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช งานบริหารงานท้่วไป รอง ผอ. ผูัแทนฝ่ายพัฒนา ครูและบุคลากร
10765 28595 2016-11-24 หนังสือราชการภายนอก โครงการอุปสมบทถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช งานบริหารงานท้่วไป รอง ผอ. ผูัแทนฝ่ายพัฒนา ครูและบุคลากร
10758 28389 2016-11-22 หนังสือราชการภายนอก การจัดกิจกรรม ทำดีด้วยใจ งานบริหารงานท้วไป รอง ผอ. ผู้แทนฝ่าย คณะครูและบุคลากร
10748 8812 2016-11-18 หนังสือราชการภายนอก ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมุลข่าวสาร่ของราชการ พศ. 2540 จำนวน 4 เรื่อง งานบริหารงานทั่วไป รอง ผอ. หน.งานบริหารงานท่้วไป ครูและบุคลากร
10735 0618 2016-11-17 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการประชุมทางวิชาการองค์การนักวิชาชีพ งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร
10717 8801 2016-11-16 หนังสือราชการภายนอก ประธานองคมนตรี งานบริหารงานท่วไป ครูและบุคลากร
10687 1324 2016-11-08 หนังสือราชการภายนอก ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพโรงทาน กฐินตุ้มโฮม งานบริหารงานท้่วไป รอง ผอ. ครูและบุคลากร
10681 26723 2016-11-07 หนังสือราชการภายนอก การจัดกิจกรรมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช งานบริหารงานท้วไป รอง ผอ. ครูและบุคลากร
10676 2016-11-07 หนังสือราชการภายนอก รายละเอียดและกำหนดการจัดงาน 999.999 คน ปฏิญาณตนเพือพอ่อ อาชีวะสมานฉันท์ งานบริหารงานท้่วไป หน.งานกิจกรรม หน.งานโครงการพิเศษ ครูและบุคลากร
10628 0576 2016-10-27 คำสั่ง การจัดเวร ยามรักษาการณ์ ประจำวิทยาลัยฯ งานบริหารงานท้วไป ครุและบุคลากร
10596 24549 2016-10-19 หนังสือราชการภายนอก ขอแก้ไขการใช้ถ้อยคำถวายความอาลัย งานบริหารงานท้วไป รอง ผอ. ครูและบุคลากร
10593 0555 2016-10-18 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากรฯ
10576 7246 2016-10-10 หนังสือราชการภายนอก พระราชบัญญัติพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติ พ.ศ. 2559 งานบุคลากร รอง 4 ฝ่าย ครูและบุคลากรทางการศึกษา
10571 2016-10-07 หนังสือราชการภายนอก กำหนดสวดพระอภิธรรมศพ งานบริหารงานท้วไป รอง ผอ. ครุและบุคลากร
10560 7118 2016-10-06 หนังสือราชการภายนอก ขอความร่วมมือสนับสนุนในการจัดซื้อ ดอกแก้วกัลยา งานบริหารงานท้่วไป รอง ผอ. หน.งานบริหารงานทั่วไป
10527 0515 2016-09-30 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปฏิบัติการซ่อมกิจกรรมของนักเรียนนักศึกษา งานบริหารงานท้่วไป ครุและบุคลากร
10522 0508 2016-09-30 คำสั่ง การจัดเวร ยามรักษาการณ์ประจำวิทยาลัยฯ เดือน ต.ค.59 งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
10517 0510 2016-09-29 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร
10511 6523 2016-09-23 หนังสือราชการภายนอก กำหนดรหัสพยัญชนะและเลขประจำของเจ้าของเรื่องของมหาวิทยาลัยศิลปากร งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
10506 0505 2016-09-23 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัคร และสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่่วคราว(ครูพิเศษสอน สาขางานเชื่อมโลหะ งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/54 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ