• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
10335 19397 2016-08-22 หนังสือราชการภายนอก การถวายพระราชสมัญญาและการเรียกขานในฐานะที่ทรงพระปรีชาสามารถในด้านหรือการนั้น ๆ งานบริหารงานท้วไป รอง 4 ฝ่าย งานบริหารงานท้วไป
10303 0420 2016-08-17 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการ ปลุกยักษ์ให้ตื่น งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
10300 2498 2016-08-16 หนังสือราชการภายนอก โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครุผู้สอนด้านวิชาการ งานบริหารงานท้วไป งานบุคลากร
10298 2016-08-16 หนังสือราชการภายนอก แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการปลุกยักษ์ให้ตื่น งานบริหารงานท้วไป ครูและบุุคลากร
10278 0395 2016-08-09 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ งานบริหารงานท้ว่ไป ครูและบุคลากร
10273 975 2016-08-09 หนังสือราชการภายนอก การสรรหาและการคัดเลือกคณะกรรมการวิทยาลัยฯ งานบริหารงานท้วไป รอง ฝบ. งานบุคลากร
10265 5394 2016-08-05 หนังสือราชการภายนอก พิธีเจริ่ญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล งานบริหารงานท้วไป รอง ฝบ. งานบุคลากร
10262 5374 2016-08-03 หนังสือราชการภายนอก รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สอศ. งานบริหารงานท้วไป รอง ผอ. ครูและบุคลากร
10261 0388 2016-08-03 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการรณรงค์ส่งเสริมประชาธิปไตย ออกเสียงประชามติ งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร
10244 584 2016-08-01 หนังสือราชการภายนอก การสรรหาและการเลือกสรรคณะกรรมการวิทยาลัย งานบริหารงานท้่วไป ครูและบุคลากร
10226 0318 2016-07-28 คำสั่ง โครงการเยี่ยบ้าน หอพัก บ้่านเช่า ที่พักอาศัยของผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2559 งานบริหารงานท้่วไป ครูและบุคลากรฯ
10225 0374 2016-07-27 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดศูนย์ฝึกอบรมอาชีพในสถานศึกษาอาชีวศึกษา เพื้อพัฒนาอาชีพประชาชน งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร
10209 0369 2016-07-26 คำสั่ง การจัดเวรยาม รักษาการณ์ ประจำวิทยาลัยฯ งานบริหาร ครูและบุคลากร
10195 0366 2016-07-22 คำสั่ง แต่งตั้งนายทะเบียนค่ารักษาพยาบาล งานบริหารงานท่วไป ครูและบุึคลากร
10174 0355 2016-07-15 คำสั่ง แต่งตังคณะกรรมการดำเนินการรับสมัคร และสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลุกจ้างชั่่วคราว งานบริหารงานทวไป ครูและบุคลากร
10172 0358 2016-07-14 คำสั่ง แต่งตัั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559 งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
10147 698 2016-07-08 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญร่วมงานสวดพระอภิธรรมศพและฌาปนกิจศพ งานบริหารงานท่วไป ครูและบุึลากร
10127 0313 2016-07-07 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับมอบวัสดุถาวร คุรุภัณฑ์การศึกษา แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ งานบริหารงานท่วไป ครูและบุคลากร
10126 0314 2016-07-07 คำสั่ง มอบหมายบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ(เพิ่่มเติม) งานบริหารงานท้วไป ครุและบุคลากร
10125 0314 2016-07-07 คำสั่ง มอบหมายบุคลากรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ(เพิ่่มเติม) งานบริหารงานท้วไป ครุและบุคลากร

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/52 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ