• กลับสู่หน้าแรก  
• ดาวน์โหลด Acrobat Reader สำหรับอ่านเอกสารนามสกุล PDF  
• คณะผู้จัดทำ  
 
 
   
 
User :
Pass :
           เข้าสู่ระบบ :

 

Address หน้าหลัก ระบบงานสารบรรณ (RSLB2007)

ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากงานสารบรรณ

ค้นหาข้อมูล 
ขั้นตอนแรก ค้นหาเฉพาะหมวดหมู่ :
ทุกหมวดหมู่
หนังสือราชการภายนอก
หนังสือราชการภายใน
บันทึกข้อความ
ประกาศ
ขั้นตอนที่สอง สิ่งที่ต้องการค้นหา ประเภท :


ข้อมูลที่ต้องการค้นหา :


ฉบับที่ เลขที่หนังสือ วันที่ ประเภทของหนังสือ / ชื่อหนังสือ / ความเร่งด่วน จาก ถึง
13846 073 2019-03-20 คำสั่ง แต่งตั้ง่คณะกรรมการดำเนินงานปฏิบัติการซ่อมกิจกรรมของนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปี 2561 งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
13845 155 2019-03-20 หนังสือราชการภายนอก ขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมอาชีวะอาสา งานบริหารงานท้วไป ผู้แทน 4 ฝ่าย ครูและเจ้าหน้าที่
13840 157 2019-03-19 หนังสือราชการภายนอก การประกาศผลผู้ผ่านการพิจารณาเข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองผ่านระบบออนไลน์ งานบริหางานท้วไป ครูและบุคลากร
13835 7426 2019-03-18 หนังสือราชการภายนอก โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพรเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีพบรมราชาภิเษก งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร
13834 066 2019-03-18 คำสั่ง แต่างตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษ 2562 งานบริหารงานท่้วไป ครูและบุคลากร
13833 7439 2019-03-18 หนังสือราชการภายนอก การจัดพิธีถวายราชสักการะ วันที่ีระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่้งเกล้าเจ้าอยู่หัว งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร
13802 065 2019-03-12 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและตรวจสอบผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปี 2561 งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร
13743 051 2019-02-28 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป งานงบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร
13724 057 2019-02-22 คำสั่ง การจัดเวร ยาม รักษาการณ์ ประจำวิทยาลัยฯ เดือน มีนาคม 2562 งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร
13722 023 2019-02-22 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ปีงบประมาณ 2562(023) ฉบับล่าสุด (แก้ไขเพื่มเติม) งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร
13630 952 2019-02-08 หนังสือราชการภายนอก รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สอศ. งานบริหารงานทั่วไป รอง ผอ. ข้าราการครู
13605 023 2019-02-05 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ปีงบประมาณ 2562 งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร
13563 019 2019-01-25 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเยี่ยมบ้าน หอพัก บ้านเช่า ที่พักอาศัยของผู้เรียน ประจำปีงบประมาณ 2561 งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
13554 014 2019-01-24 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ปวช. ภาคเรียนที่ 2 ปี 2561 งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากร
13418 002 2019-01-03 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงาน งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
13417 003 2019-01-03 คำสั่ง แต่งตังคณะกรรมการโครงการจัดตั้งศูนย์ประสานงานการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา งานบริหารงานทั่วไป ครูและบุคลากรฯ
13388 34588 2018-12-25 หนังสือราชการภายนอก ผลการออกเลขรางวัลสลากกาชาด ประจำปี 2562 งานบริหารงานทีวไป ครูและบุคลากร
13382 531 2018-12-25 คำสั่ง คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียนหลักสูตรการจัดการศึกษาร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา) งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
13343 525 2018-12-19 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการเข้าค่ายฝึกอบรมประจำกองและพิธีประดับแถบสีลูกเสือวิสามัญ งานบริหารงานท้วไป ครูและบุคลากร
13340 2018-12-18 ประกาศ ประกาศ เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2562 งานบริหารงานท้่วไป ครูและบุคลากร

กำลังแสดงหน้าที่ 1/55 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


ระบบบริหารจัดการงานอาชีวศึกษา :: จัดทำโดยแผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ